APIE MUS
VEIKLOS PLANAI
VEIKLOS ATASKAITOS
VYKDOMI PROJEKTAI
NAUJIENOS
SKELBIMAI
RENGINIAI
NAUDINGOS NUORODOS

Patarimai keliaujantiems lėktuvu ar į kitas šalis

Atostogos

Visi mes laukiame atostogų, kuomet galime atsikvėpti nuo darbų, atsipalaiduoti ir pamiršti rūpesčius. Todėl jeigu kas nors vyksta ne taip, kaip tikėjomės, galime patirti nusivylimą, susierzinimą ir turėti nenumatytų išlaidų.

Prieš užsakydami kelionę
• Būtinai perskaitykite užsakymo sąlygas ir terminus, bei įsitikinkite, kad juos suprantate;
• Jeigu turite specialių pageidavimų, pasirūpinkite, kad jie būtų įrašyti turizmo paslaugų teikimo sutartyje;
• Patikrinkite, ar Jūs turite tinkamą medicininių išlaidų draudimą, ir pasiimkite draudimo poliso kopiją išvykdami atostogauti;
• Patikrinkite, ar kelionės organizatorius turi prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą (laidavimo draudimo sutarties Nr., galiojimo laikas), kuris Jums garantuoja nemokamą sugrąžinimą į Lietuvą, jeigu Jūsų kelionės metu kelionės organizatorius taptų nemokus arba bankrutuotų.
• Atidžiai perskaitykite kelionės sutartį prieš ją pasirašydami, ir išsiaiškinkite tuos dalykus, kurie Jums neaiškūs ar nepriimtini. Standartines turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygas galite rasti cia.


Keleivio teisės ir pareigos

Keleivis turi teisę:

• Gauti teisingą, tikslią ir aiškią informaciją apie vežimo sąlygas ir tvarką, nustatytą oro vežėjo taisyklėse, visose bilietų pardavimo vietose (taip pat rezervuojant elektroninėmis priemonėmis).
• Gauti visą informaciją apie oro vežėjams taikytinos atsakomybės, susijusios su keleivio mirtimi arba kūno sužalojimu, bagažo sunaikinimu arba praradimu bei vėlavimu, ribojimą, kad turėtų galimybę prieš kelionę pasirūpinti papildomu draudimu.
• Bilietų pardavimo vietoje gauti rašytinį pranešimą, kuriame nurodytos pagrindinės vežimo sąlygos.
• Gauti nemokamą pagalbą (maistą, gaivinamuosius gėrimus, apgyvendinimą viešbutyje ir kt.) atsisakius vežti, atšaukus ar atidėjus skrydį.
• Gauti kompensaciją, jeigu buvo sugadintas, prarastas ar sunaikintas bagažas.
• Kituose teisės aktuose nustatytas teises.
Jeigu vežatės vertingų daiktų (paveikslų, brangenybių, antikvarinių daiktų ir pan.), rekomenduojama apdrausti bagažą.

Keleivis privalo:
• Susipažinti su pagrindinėmis vežimo sąlygomis.
• Įsigydamas bilietą patikrinti, ar jame nurodyti teisingi duomenys, taip pat ar bilieto kaina atitinka jo sumokėtą pinigų sumą.
• Laiku atvykti registruotis skrydžiui.
• Atvykęs registruotis skrydžiui turėti būtinus kelionės dokumentus ir saugoti juos iki kelionės pabaigos.
• Laikytis oro vežėjo nustatytų elgesio orlaivyje taisyklių bei instrukcijų.
• Laiku ir raštu pateikti pretenzijas oro vežėjui jei buvo sugadintas, prarastas ar sunaikintas bagažas.
Keleivis, pastebėjęs ar sužinojęs, kad jo bagažas pamestas, sunaikintas arba sugadintas, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo įregistruoto bagažo gavimo arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas, raštu pateikti pretenziją oro vežėjui.


ORO KELEIVIŲ TEISĖS

Teisę gauti kompensaciją ir pagalbą pagal ES reglamentus turite tik tuo atveju, jeigu Jūs laiku užsiregistravote į bet kurį reisą iš ES teritorijoje esančio oro uosto arba iš oro uosto ne ES teritorijoje į ES oro uostą, kai skrydį vykdo ES aviakompanija (įskaitant užsakomuosius reisus).

Atsisakymas vežti
ES reglamentas numato, kad tuo atveju, kai skrydį vykdanti aviakompanija pagrįstai tikisi, jog turės atsisakyti vežti tam tikro skrydžio keleivius, ji privalo ieškoti keleivių, kurie savanoriškai, už tam tikrą kompensaciją, atsisakytų vietos lėktuve. Jei Jus atsisako vežti, nesant Jūsų sutikimo, aviakompanija nedelsdama turi sumokėti atitinkamą piniginę kompensaciją:
• 250 eurų, jei skrydžio atstumas yra iki 1500 km;
• 400 eurų skrendant didesnius atstumus nei 1500 km ES viduje ir skrendant kitur, jei skrydžio atstumas yra nuo 1500 iki 3500 km;
• 600 eurų didesnių atstumų atvejais.
Be to, aviakompanija turi suteikti Jums galimybę pasirinkti:
• arba per 7 dienas atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą, įskaitant nemokamą skrydį į pirmąją išvykimo vietą;
• arba kuo greitesnį nukreipimą kitu maršrutu į galutinę atvykimo vietą panašiomis kelionės sąlygomis;
• arba perrašyti bilietą vėlesniam skrydžiui panašiomis sąlygomis.
Jei atsisakius vežti yra pasiūloma keliauti kitu maršrutu ir Jums reikia laukti, aviakompanija turi nemokamai pasiūlyti maitinimą, gaivinamųjų gėrimų, nakvynę viešbutyje, kai būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų, transportą iš oro uosto į apgyvendinimo vietą ir atgal, du kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti fakso pranešimus arba elektroninius laiškus.

Skrydžio atšaukimas
Jei Jūsų reisas atšaukiamas pagal ES reglamentą, turite galimybę rinktis, t. y. arba atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą, arba keliauti kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis kitu Jums patogiu laiku ir t.t. Aviakompanija privalo nemokamai suteikti minėtas paslaugas (maistą, gėrimus, viešbutį, transportą ir t. t. ). Be to, aviakompanija turi sumokėti piniginę kompensaciją, išskyrus atvejus, kai ji informuoja Jus apie skrydžio atšaukimą ne vėliau kaip prieš 2 savaites ir pasiūlo Jums tinkantį alternatyvų skrydį.

Skrydžio atidėjimas
Jeigu Jūsų numatytas skrydis yra atidedamas
• daugiau nei dvi valandas – skrendant 1500 km ar mažesniu atstumu;
• daugiau nei tris valandas – skrendant didesnius atstumus nei 1500 km ES viduje ir skrendant kitur, jei skrydžio atstumas yra nuo 1500 iki 3500 km;
• daugiau nei keturias valandas – visais kitais skrydžių atvejais,
Jums aviakompanija turi nemokamai pasiūlyti maitinimą, gėrimus, viešbutį, transportą, ryšio paslaugas. Tačiau jei Jums tenka laukti skrydžio ilgiau nei penkias valandas, turite teisę per 7 dienas atgauti visą už bilietą sumokėtą sumą.

Klasės pakeitimas
Jei Jūs skraidinamas žemesne klase, nei ta, už kurią buvo sumokėta, Jums turi per 7 dienas sugrąžinti 30 proc., 50 proc. arba 75 proc. bilieto kainos, priklausomai nuo nukeliauto atstumo.
Lėktuvo vėlavimas
Jei lėktuvas laiku neatskrenda į galutinę atvykimo vietą ir Jums dėl to atsiranda papildomų išlaidų ar nuostolių (pvz., neplanuota nakvynė viešbutyje, maitinimo išlaidos, negautos pajamos dėl pavėlavimo į dalykinį susitikimą), aviakompanija turi atlyginti žalą. Jos atsakomybė kiekvienam keleiviui siekia iki 5000 eurų.

Bagažas
Jei dėl oro vežėjo kaltės sunaikinamas, prarandamas ar sugadinamas Jūsų įregistruotas bagažas, galite reikalauti kompensacijos iki 1000 eurų. Tačiau patartina bagažą apdrausti ir papildomu draudimu, ypač jeigu vežate dužius ar vertingus Jums daiktus.
Keleivis, pastebėjęs ar sužinojęs, kad jo bagažas pamestas, sunaikintas arba sugadintas, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo įregistruoto bagažo gavimo arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas, raštu pateikti pretenziją oro vežėjui.

Organizuota turistinė kelionė
Organizuotas turistines keliones gali rengti tik kelionės organizatorius, o kelionių agentūra tik tarpininkauja parduodant tokias keliones.
Prieš išvykstant į kelionę, kelionės organizatorius privalo rašytine forma pateikti šią informaciją:
• apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą);
• kelionės organizatoriaus atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių atstovų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionės organizatoriumi;
• jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygų keitimas
Kartais kelionės organizatorius gali pakeisti svarbias turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygas po to, kai Jūsų kelionė jau užsakyta. Jeigu pakeitimas yra esminis, pvz., apgyvendinimas kitame viešbutyje, kuriuo Jūs nesate patenkintas, arba kelionės maršruto keitimas, arba jeigu yra didelių pakeitimų skrydžio tvarkaraštyje, tuomet:
• Jūs turite teisę atsisakyti keisti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus. Jums turi būti suteikta galimybė atsisakyti kelionės ir Jums pageidaujant išmokėta pilna kompensacija.
• Jūs galite tartis dėl kitos kelionės, kurią siūlo kelionės organizatorius už panašią kainą.

Turizmo paslaugų teikimo sutarties atsisakymas
Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
• Jeigu atsisakote sutarties dėl aplinkybių, kurios atsirado dėl Jūsų pačių kaltės, turite atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos.
• Jeigu atsisakote sutarties dėl aplinkybių, už kurias neatsakote, turite teisę reikalauti, kad Jums būtų grąžinti ar kompensuoti už kelionę sumokėti pinigai arba, jei kelionė jau iš dalies įvyko, proporcinga jų dalis.
Svarbu! Jeigu atsisakote sutarties dėl aplinkybių, kurios atsirado dėl Jūsų pačių kaltės, turite atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius.
Kelionės organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas privalo informuoti turistą.
Jeigu kelionės organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokią pat ar geresnę kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti ar kompensuoti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai arba, jeigu kelionė iš dalies įvyko, proporcinga jų dalis.
Kelionės organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo atlyginti turistui turtinę žalą ir grąžinti pinigus už kelionę, išskyrus atvejus, numatytus sutartyje.

Kelionės kainos ir/ ar sutarties sąlygų keitimas

Likus iki kelionės pradžios mažiau nei 20 dienų, kelionės organizatorius negali keisti kelionės kainos ir sąlygų, su Jumis to nesuderinęs. Su pakeitimais Jūs turite teisę nesutikti. Tokiu atveju kelionės organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties. Jūs turite teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus.

Atsakomybė už turizmo paslaugų teikimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą
Kelionės organizatorius ir (ar) kelionių agentūra, kuri yra sutarties šalis, yra atsakingi turistui už sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamą vykdymą, nepaisant to, ar tuos įsipareigojimus turi įvykdyti kelionės organizatorius ir (ar) kelionių agentūra, ar kiti paslaugų teikėjai, kurių pagalba kelionės organizatorius arba kelionių agentūra naudojosi.

Pretenzijos dėl kelionės metu teikiamų paslaugų
Jeigu turite kokių nors nusiskundimų dėl teikiamų paslaugų, nedelsdami reikškite pretenzijas kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, o jiems nesiėmus pretenzijų spręsti – pateikite pretenzijas raštu.
• Pridėkite nuotraukų ar vaizdo įrašų, jeigu problemos skundžiatės dėl prastų apgyvendinimo sąlygų, statybos darbų ir pan. Nuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti labai naudinga, tačiau turėkite omenyje, kad Jūsų gali būti paprašyta parodyti visą medžiagą teismo proceso metu.
• Surinkite mokėjimo kvitus ir sąskaitas už papildomas išlaidas, atsiradusias dėl iškilusių problemų, pvz., nenumatytos kelionės išlaidos, maitinimasis, drabužių keitimas, medicinos paslaugų mokesčiai. Šie dokumentai padės pagrįsti Jūsų pretenziją.
• Pasiteiraukite kartu keliaujančių turistų, ar jie galėtų paliudyti ir palaikyti Jūsų pretenziją, pageidautina raštu.

Skundai dėl nekokybiškų kelionės paslaugų (po kelionės)
Nepavykus išspręsti konflikto kelionės metu, per 10 darbo dienų nuo kelionės pabaigos galite pareikšti pretenzijas kelionės organizatoriui. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 10 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
• Nepamirškite nurodyti Jūsų kelionės sutarties numerio, išsamiai išdėstykite problemas bei savo reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo.
• Pridėkite pretenzijas įrodančius dokumentus, nuotraukas, mokėjimo kvitus, sąskaitas, ir kt.
• Būtinai išsaugokite dokumentų originalus, kurių gali prireikti atliekant tolesnius veiksmus.
Nenuleiskite rankų, jeigu Jūsų netenkina gautas pirmasis atsakymas. Rašykite pakartotinai

Informacija parengta pagal: ;  

Daugiau informacijos:

Atmintinė turistui

Jeigu susiruošėte į kelionę ar poilsiauti, atminkite:

• Visi Lietuvos legaliai veikiantys kelionių organizatoriai ir kelionių agentūros turi turėti pažymėjimą, išduotą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nustatyta tvarka;

• Agentūra turi Jus išsamiai informuoti apie pasirinktos kelionės maršrutą ir kelionės programą sudarančias paslaugas, apie programos pakeitimus, kurie buvo padaryti jau išleidus katalogą. Kelionės pirkimas turi būti įforminamas pasirašant nustatytos formos ir turinio turizmo paslaugų teikimo sutartį;

• Kai kelionę perkate agentūroje, kuri tik kaip tarpininkas parduoda kelionių organizatorių keliones, sutartis turi būti sudaryta tikrojo kelionės organizatoriaus vardu;

• Likus iki kelionės pradžios mažiau nei 20 dienų, nei kelionių organizatorius, nei agentūra negali keisti kelionės kainos ir sąlygų, su Jumis to nesuderinusi. Su pakeitimais Jus turite teisę nesutikti;

• Jeigu dėl organizatoriaus kaltės kelionė negali įvykti arba pakeičiamos sutartyje aptartos sąlygos, agentūra Jums privalo pasiūlyti kitą – alternatyvią kelionę, o Jums nesutikus- grąžinti visus sumokėtus pinigus;

• Turizmo paslaugų teikimo sutartį bei jos priedus būtina saugoti iki kelionės pabaigos;

• Be medicininių išlaidų draudimo papildomai patartina apsidrausti dėl kelionės galimų finansinių nuostolių ar neįvyusios kelionės;

• Jeigu nusprendėte keliauti savarankiškai savo automobiliu, patartina apsidrausti Pagalbos turistams draudimu;

• Vykstant į egzotiškas šalis, agentūra privalo Jus informuoti apie pasiskiepijimo būtinumą arba pasiteiraukite to patys Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolė centre (tel.(8~5)2779051,2159273);

• Prieš pat kelionę organizatorius privalo Jums pateikti informaciją, kur galėtumėte kreiptis, atsilikę nuo grupės, pametę dokumentus ar panašiais atvejais;

• Kelionės metu paaiškėjus, kad nevykdomo sutartyje numatytos sąlygos, nedelsdami turite išsakyti pretenzijas kelionių vadovui, jeigu pretenzijų vietoje išspręsti nepavyko, pateikite jas raštu, kad kelionių vadovas savo parašu patvirtintų, kad jos buvo pateiktos;

• Pretenzijas dėl sutarties sąlygų neįvykdymo ar blogo įvykdymo kelionių organizatoriui galite pateikti raštu per 10 dienų nuo kelionės pabaigos; konflikto neišsprendę derybų keliu, Jūs galite kreiptis į Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos (Vilniaus g. 25, 01119 Vilnius, tel. (8~50 2626751, faks. (8~5)2791466) ar teismą.

Pasas ir vizos
Pasidomėkite, ar vykstant į Jūsų pasirinktą šalį nereikia iš anksto pasirūpinti vizomis. Patikrinkite ar nepasibaigęs Jūsų paso galiojimo laikas. Daugelis valstybių reikalauja, kad pasas galiotų dar mažiausiai 6 mėnesius.
Partarimas: Pasidarykite visų dokumentų ir kredito kortelių kopijas. Pametus bus lengviau rūpintis dublikatais.

Mokėjimo priemonės
Nuo 2002 01 01 įvedus eurą, Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje nebereikia vargti keičiant pinigus – pakanka turėti eurų.Visose kitose šalyse pravartu bent pirmosioms valandoms (arba dienoms) turėti šiek tiek vietinės valiutos (grynaisiais). O šiaip rekomenduojamos kredito kortelės arba kelionės čekiai. Atostogaudami užsienyje neapsiribokite vienintele mokėjimo priemone. Jeigu pamestumėte kredito kortelę, nedelsdami kreipkitės į ją išdavusį banką.
Patarimas: Būtinai pasiimkite korteles išdavusio banko ir kitus būtiniausius telefono numerius!!!

Kelionės vaistinėlė
Kraudamiesi daiktus nepamirškite nedidelės kelioninės vaistinėlės. Joje galėtų būti:
 pakankamas kiekis tų vaistų, kuriuos Jums skyrė gydytojas;
 vaitų nuo skausmo;
 karščiavimą mažinančių vaistų;
 priemonių nuo peršalimo;
 vaistų nuo virškinimo sutrikimų;
 tepalo nudegus saulėje;
 tvarsčių.


Svarbu !!!
Pagal galimybes negerkite vandentiekio vandens (ypač jei taip patars Jūsų kelionės vadovai).
Patartina nevalgyti neplautų vaisių.

Kraunantis lagaminus
Deja, kraunantis daiktus dažniausiai kas nors pamirštama. Ko gero Jums pravers:
 akiniai ir kremas nuo saulės;
 galvos apdangalas;
 megztinis, striukė;
 tvirti patogūs batai;
 vaistinėlė.
Turėkite omenyje, kad skrendant lėktuvu leidžiama vežtis iki 20 kg bagažo vienam žmogui, už kiekvieną papildomą kilogramą gali tekti mokėti 4-12 eurų.


Rankinis bagažas
Lipant į lėktuvą su savimi leidžiama pasiimti ne daugiau kaip vieną rankinę (iki 5 kg).Tokioje rankinėje neturi būti elektros prietaisų, bet kokių peilių ir žirklių,degių ir nuodingų mežiagų.

Oro uoste
Patartina kelionę suplanuoti taip, kad į oro uostą atvyktumėte iki skrydžio likus maždaug 90 minučių.


Linkime nuostabių atostogų !!!!

Atgal

Projektą remia Lietuvos Respublika


Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga